تحویل ده دستگاه کشنده دیما به تعاونی ندای به‌آوران

در طول سال اخیر گروه خودروسازی مایان این افتخار را داشت تا به مشتریان متعدد خود کشنده پرقدرت دیما را تحویل دهد. یکی از این مشتریان، تعاونی محترم ندای به‌آوران بود.

تعاونی ندای به‌آوران که سالهاست در عرصه حمل و نقل به هم‌وطنان عزیز خدمت کرده است، با اضافه کردن ده دستگاه کشنده دیما به ناوگان خود، گامی روبه جلو درجهت بهبود و تسریع حمل و نقل کشور برداشته است.