لیست نمایندگی های استان کردستان

نمایندگی آقای شریعنی

کد نمایندگی:‌
1801
تلفن ثابت:
91013350 -087
خدمات کامیونت:
خدمات تریلر:
فکس:
33362340 – 087
ساعت کاری:
شنبه -چهارشنبه 8:30 الی 13/ 14 الی 18 پنج شنبه 8:30 الی 13 / 14 الی 16
آدرس:
سنندج، کیلومتر 4 جاده کرمانشاه
ایمیل:
dealer1801@mayan-group.com