دیما ۶ تن
معرفی کوتاه
مشخصات فنی
طول کلی
طول بارخور
عرض کلی
فاصله محوری
حداکثر توان موتور
حداکثر گشتاور
جعبه دنده
سیستم ترمز
ظرفیت باک
لاستیک