شرایط اعطای نمایندگی

شرایط عمومی

 • تابعیت جمهوری اسلامی و داشتن اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور
 • دارای سابقه کار فروش و یا خدمات پس از فروش (اولویت بالاتر)
 • حسن شهرت و خوشنامی متقاضی (اثبات از طریق گواهی عدم سوء پیشینه)
  تبصره ۱: در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد؛ ارائه گواهی عدم سوءپیشینه جهت کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.
  تبصره ۲ :چنانچه متقاضی شخص حقوقی است می بایست جزو نهادها و سازمانهای دولتی نباشد و هیچ یک از سهامداران و اعضای هیئت مدیره نیز وابستگی به سازمانها و ارگانهای دولتی نداشته باشد.
 • داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالاتر (اولویت با مدارک بالاتر می باشد)
 • داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم
 • چنانچه متقاضی شخص حقوقی باشد می بایست اساسنامه شرکت را ارائه و همچنین موضوع اساسنامه آن خدمات پس از فروش یا مرتبط و مورد تائید حقوقی شرکت باشد.
 • ارائه درخواست صرفا به صورت مکتوب و تامین و ارائه مستندات مورد نیاز مطابق فرم تقاضای اخذ نمایندگی و شرایط اعطای نمایندگی جهت طرح در کمیته
 • ضرورت ایجاد نمایندگی در منطقه مورد نظر از سوی شرکت مطابق با اهداف توسعه

شرایط اختصاصی

 • ارائه فروش و خدمات پس از فروش در مکان معرفی شده
 • پذیرش کلیه شرایط همکاری با شرکت به عنوان نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش
 • توانایی معرفی، جذب و بکارگیری نیروهای فنی و غیر فنی مطابق با مشاغل تعریف شده در نمایندگی خدمات پس از فروش مطابق با استانداردهای شرکت
 • داشتن توان مالی کافی جهت تامین و گردش قطعات یدکی و استاندارد سازی و تامین تجهیزات تعمیرگاهی و … مطابق با استانداردهای شرکت
 • دارا بودن و یا تامین امکانات فیزیکی نمایندگی مجاز مطابق با استانداردهای شرکت (مالکیت و یا اجاره حداقل ۵ ساله)
 • معرفی ملک مناسب با مشخصات ذیل :
 • مساحت حداقل ۳۰۰۰ متر مربع
 • بر ملک حداقل ۳۰ متر
 • واقع در مبادی ورودی و خروجی شهر و یا خیابان اصلی و خارج از منطقه کامیون ممنوع
 • ارائه اصل سند مالکیت
 • امکان دریافت مجوز ساخت از (تجاری و سوله کارگاهی) برای ملک مورد نظر از شهرداری
 • تامین تجهیزات تعمیرگاهی مورد نیاز با نظارت کارشناسان شرکت
 • وثیقه سپاری طبق استانداردهای شرکت جهت ترهین
 • فراهم ساختن اینترنت پر سرعت ADSL با پهنای باند حداقل ۱ Mbps
 • ارائه گردش حساب بانکی حداقل ۶ ماهه
 •  

دانلود فرم درخواست نمایندگی

 

 

* پس از دانلود و تکمیل فرم فایل اسکن آن را در این قسمت اپلود نمایید.