تصاویر
  • 672 نمایش

تحویل ده دستگاه کشنده دیما به تعاونی ندای به‌آوران

در طول سال اخیر گروه خودروسازی مایان این افتخار را داشت تا به مشتریان متعدد خود کشنده پرقدرت دیما را تحویل دهد. یکی از این مشتریان، تعاونی محترم ندای به‌آوران بود.

تعاونی ندای به‌آوران که سالهاست در عرصه حمل و نقل به هم‌وطنان عزیز خدمت کرده است، با اضافه کردن ده دستگاه کشنده دیما به ناوگان خود، گامی روبه جلو درجهت بهبود و تسریع حمل و نقل کشور برداشته است.