لیست نمایندگان

کد نمایندگی نام نماینده شهرستان تلفن ثابت نشانی
1304 نمایندگی معتمدزاده - خانی یزد ۳ – ۳۲۷۲۵۵۱۱-۰۳۵ کیلومتر ۱۰ جاده یزد اردکان، روبروی پلیس راه اشکذر اطلاعات بیشتر