لیست نمایندگان

کد نمایندگی نام نماینده شهرستان تلفن ثابت نشانی
1401 نمایندگی تبریز تبریز ۵۱۰۰۴-۰۴۱ تبریز، بعد از پلیس راه تبریز صوفیان‏، کیلومتر۱۷، روبروی شهرک سرمایه گذاری خارجی اطلاعات بیشتر